افزایش دادن انقلاب مسئولان عبدالله انقلابی

افزایش دادن: انقلاب مسئولان عبدالله انقلابی ایران مجموعه فعالیت سپاه انصارالمهدی

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی حسگر تاتویی جهت گیاه های ساخته شد

محققان نوعی حسگر ساخته اند که مانند یک تاتوی نازک روی برگ گیاه های می چسبد و اطلاعات متفاوت مانند عطش گیاه و شیوه تبخیر آب در آنها را می سنجد.

حسگر تاتویی جهت گیاه های ساخته شد

حسگر تاتویی جهت گیاه های ساخته شد

عبارات مهم : محققان

محققان نوعی حسگر ساخته اند که مانند یک تاتوی نازک روی برگ گیاه های می چسبد و اطلاعات متفاوت مانند عطش گیاه و شیوه تبخیر آب در آنها را می سنجد.

به گزارش مهر به نقل از دیجیتال ترندز، گروهی از مهندسان دانشگاه ایالتی آیوا نوعی حسگر ساخته اند که مصرف آب در گیاه های را اندازه گیری می کند. این دستگاه تازه به نام «حسگرهای تاتویی گیاه» ارزان قیمت است و با استفاده از گرافن تولید می شود. به همین علت نازک است و مانند چسب روی برگ گیاه های می چسبد.

حسگر تاتویی جهت گیاه های ساخته شد

لیانگ دانگ یکی از محققان این پروژه می گوید: فناوری مربوط به حسگرهای پوشیدنی تاکنون در علم پزشکی زیستی، خدمات درمانی و صنایع مرتبط به کار رفته اند. با این وجود هنوز نوین هستند و در حوزه های کشاورزی از آنها استفاده نشده هست. حسگرهای چسبی را می توان به آسانی به گیاه های چسباند و سیگنال های مرتبط به رشد گیاه های را بررسی کرد. از این فناوری جهت رصد عطش گیاه و شیوه تبخیر آب در آنها استفاده می شود.

علاوه برآن می توان از این فناوری جهت بررسی فشار و کشش (به عنوان مثال در دستکش های هوشمندی که حرکات دست را رصد می کنند) استفاده کرد.

محققان نوعی حسگر ساخته اند که مانند یک تاتوی نازک روی برگ گیاه های می چسبد و اطلاعات متفاوت مانند عطش گیاه و شیوه تبخیر آب در آنها را می سنجد.

واژه های کلیدی: محققان | فناوری | استفاده | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz