افزایش دادن انقلاب مسئولان عبدالله انقلابی

افزایش دادن: انقلاب مسئولان عبدالله انقلابی ایران مجموعه فعالیت سپاه انصارالمهدی

گت بلاگز اخبار اجتماعی مدارس ابتدایی پایتخت کشور عزیزمان ایران تا 13 خرداد دایرند / آموزش و پرورش

تمامی فعالیت های آموزشی مدارس دوره ابتدایی حداقل تا ۱۳ خرداد دایر و باید نسبت به ارائه محتوای آموزشی کتاب های درسی اقدام گردد. 

مدارس ابتدایی پایتخت کشور عزیزمان ایران تا 13 خرداد دایرند / آموزش و پرورش

آموزش و پرورش: مدارس ابتدایی پایتخت کشور عزیزمان ایران تا 13 خرداد دایرند

عبارات مهم : آموزش

تمامی فعالیت های آموزشی مدارس دوره ابتدایی حداقل تا ۱۳ خرداد دایر و باید نسبت به ارائه محتوای آموزشی کتاب های درسی اقدام گردد.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران ، ضمن تقدیر از مدیران مدارس بر جبران ساعت درسی و تعطیلات ناشی از برودت و آلودگی هوای پایتخت کشور عزیزمان ایران تاکید کرد.

به گزارش ایسنا،مهندس باقری با تقدیر از همه عوامل و فرهنگیان عزیزی که در فرایندهای یاددهی -یادگیری تاثیرگزار می باشند، با اشاره به برنامه درس ملی مصوب20 شهریور 91 شورای عالی آموزش و پرورش در اجرای بند ۲/۱۳ آیین نامه مذکور مبنی بر صیانت از برنامه درسی اظهارداشت: در جهت اجرای ساعات آموزشی در دوره ابتدایی و به علت شرایط خاص شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران و تعطیلات به وجود آمده ناشی از ورود آلاینده ها و آلودگی هوا، فعالیت های آموزشی مدارس دوره ابتدایی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران حداقل تا تاریخ ۱۳ خرداد برقرار است.

مدارس ابتدایی پایتخت کشور عزیزمان ایران تا 13 خرداد دایرند / آموزش و پرورش

وی افزود: به منظور جبران ساعات درسی و بر اساس مصوبات شورای معاونین و شورای مدیران مناطق، با عنایت به بند ۱/۱۳ برنامه درس ملی، وقت آموزش در دوره ابتدایی حداقل ۹۲۵ ساعت در طول سال تحصیلی بوده، بنابراین تاکید می گردد تمامی فعالیت های آموزشی مدارس دوره ابتدایی حداقل تا ۱۳ خرداد دایر و باید نسبت به ارائه محتوای آموزشی کتاب های درسی اقدام گردد.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران، فعالیت پایه های اول تا پنجم ابتدایی را تا تاریخ ۹ خرداد اعلام نموده و گفت: مدارس ابتدایی باید نسبت به ارائه برنامه های آموزشی و درسی و تعمیق فعالیت های یادگیری تا وقت فوق الذکر اقدام نمایند و از این تاریخ به بعد نیز نسبت به برگزاری برنامه مراسم خوش حالی یادگیری و برنامه ریزی سال تحصیلی آینده برنامه ریزی کنند.

تمامی فعالیت های آموزشی مدارس دوره ابتدایی حداقل تا ۱۳ خرداد دایر و باید نسبت به ارائه محتوای آموزشی کتاب های درسی اقدام گردد. 

وی ادامه داد: با استناد به مصوبه هشتصد و پنجاه و نهمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۲۲ فروردین ۱۳۹۱ با عنوان اجرای آزمون هماهنگ منطقه ای در پایه ششم، مورد نیاز است همچون سنوات گذشته به نحوی برنامه ریزی به عمل آید که پایه ششم ابتدایی از تاریخ ۵ خرداد لغایت ۱۳ خرداد نسبت به تدوین برنامه آزمون هماهنگ منطقه ای نوبت دوم اقدام گردد.

مهندس باقری تاکید نمود، دانش آموزان پایه ششم ابتدایی می بایست با حضور در کلاس ها، از آموزش های مورد نیاز اعم از برنامه های درسی و تعمیق آموخته ها، تکرار و تمرین، برطرف اشکال و… و. استفاده نمایند و در روزهای آزمون از ساعت ۱۰ الی ۱۲ در آزمون دروس (ترجیحا در فضای کلاس) شرکت نموده و در این ایام دانش آموزان تعطیلی ساعتی نخواهند داشت.

وی تصریح کرد: با عنایت به تعطیلات پیش آمده، مقتضی است مدیران مدارس در جهت اختیارات و شرح وظایف شورای مدرسه مندرج در بند (ب ماده ۱۰ و ماده ۹۶) آیین نامه اجرایی مدارس، نسبت به تشکیل شورای مدرسه اقدام نموده و در وقت مناسب جهت جبران کمبود ساعت های آموزشی به علت تعطیلی های مذکور تصمیم گیری و اقدام مورد نیاز را مبذول نمایند.

مدارس ابتدایی پایتخت کشور عزیزمان ایران تا 13 خرداد دایرند / آموزش و پرورش

مدیرکل آموزش و پرورش شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران نسبت به جبران کسری ساعات آموزشی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه شرایط مدارس ابتدایی و همچنین پایه های تحصیلی این دوره متفاوت می باشد، بنابراین فعالیت هایی از قبیل افزودن ساعات آموزشی مدرسه با تشکیل کلاس ها قبل از شروع و بعد از آخر ساعت رسمی آموزشی مدرسه، تشکیل کلاس ها در روزهای پنجشنبه در صورت فراهم بودن شرایط مورد نیاز به خاص جهت مدارس دو شیفت، استفاده از وقت های یادگیری زیاد جهت دانش آموزان از قبیل؛ یادگیری مشمول بر آموزش معکوس، ارائه پروژه های آموزشی و علمی؛ آموزش های جبرانی و تقویتی در سایت و اینترنت مدارس و مناطق پیشنهاد می گردد.

مهندس باقری یادآور شد: در برنامه ها و فعالیت های جبرانی کسری ساعت آموزشی که به تصویب شورای مدرسه می رسد؛ دریافت رضایت از اولیا جهت حضور دانش آموزان در خارج از ساعات درسی مدرسه و در روزهای پنج شنبه مطابق با ماده ۱۰ (بند ب-۱۸) آیین نامه اجرایی و ماده ۶ مصوبه ۵۸۳ شورای عالی آموزش و پرورش و هماهنگی در خصوص سرویس ایاب و ذهاب الزامی هست. همچنین شورای مدرسه می توانند به منظور اجرای مطلوب پیشنهادهای مطرح شده، از راهکارهای تشویقی استفاده نمایند.

تمامی فعالیت های آموزشی مدارس دوره ابتدایی حداقل تا ۱۳ خرداد دایر و باید نسبت به ارائه محتوای آموزشی کتاب های درسی اقدام گردد. 

بر اساس گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران، شایان ذکر هست، اخذ هرگونه وجهی از اولیای دانش آموزان بابت برگزاری فعالیت ها و کلاس ها ممنوع می باشد.

واژه های کلیدی: آموزش | مدرسه | فعالیت | 13 خرداد | آموزشی | برنامه | برنامه ریزی | آموزش و پرورش

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz